ZŠ a MŠ Lazníky

okres Přerov, Lazníky 13, pošta Veselíčko, 751 25

Kalendář událostí

<<  Říj 2019  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Obec Lazníky

erb

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ZŠ A MŠ LAZNÍKY škol. rok 2019/2020

I.  Výchova a vzdělávání

Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce.

Zaměřit se na oblasti:

 1. Zdraví:
 • Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí.
 • Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno.
 • Evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka.
 • Pokračovat v projektu „Ovoce do škol“, "Mléko do škol"
 1. Poznatky a dovednosti:
 • Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy.
 • Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.
 • Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků.
 • Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti.
 • Využívat ve vyučování práci na interaktivní tabuli.
 • Zapojení školy do projektu "Šablony II OP VVV"
 • Zařazovat do výuky i mimoškolních aktivit různé motivační a tematické projekty.
 1. Oblast sociální, životních hodnot
 • Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy.
 • V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti.
 • Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu.
 • Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, doplňující mimovyučovací aktivity.
 • Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

II.  Pedagogičtí pracovníci

Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících.

III.  Rodičovská veřejnost

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultací s vyučujícími, e-mailové pošty a internetových stránek školy.

IV.  Oblast řízení

Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních či týdenních. Hospitační a kontrolní činnost zaměřovat na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů. Podporovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.

Plán akcí školy

Září

 • Zahájení školního roku 
 • Třídní schůzky
 • Divadelní představení 

Říjen

 • Drakiáda
 • Sběr starého papíru
 • Halloween
 • Vystoupení žáků ZŠ u pomníku

Listopad

 • Tematický projekt
 • Vítání občánků- vystoupení
 • Rozvěcování vánočního stromečku- vystoupení

Prosinec

 • Mikulášská nadílka ve škole
 • Posezení u stromečku aneb těšíme se na Vánoce
 • Vánoční dílničky spojené s prodejní výstavou dětských prací

Leden

 • Třídní schůzky

Únor

 • Kulturní vystoupení

Březen

 • Motivační projekt

Duben

 • Sběr starého papíru
 • Zápis do 1. třídy

Květen

 • Třídní schůzky
 • Zápis do MŠ
 • Pomník - vystoupení

Červen

 • Školní výlet
 • Besídka
 • Sportovní akce na školním hřišti 

 

V Lazníkách dne: 2. 9. 2019

Vypracovala: Gabriela Zlámalová, ředitelka školy

 

QRCode

Qr Code