Aktuality ZŠ

Aktuality ŠD

30. 3. 2023 Hravá angličtina
6. 12. 2022 Zájmové kroužky
25. 10. 2022 Halloween
Více aktualit

Aktuality MŠ

14. 11. 2023 Projekt sv. Martin
12. 10. 2023 Provozní doba
Více aktualit

Krátce o škole

Základní škola a mateřská škola Lazníky patří mezi malé vesnické málotřídní školy s 1.- 5. ročníkem. ZŠ a MŠ Lazníky je spojeným zařízením základní a mateřské školy, což je velkou výhodou při přechodu dětí z mateřské školy do školy základní, jelikož děti znají prostory školy i všechny pedagogické pracovníky. Jejími součástmi jsou školní družina a výdejna stravy. Naši školu navštěvují většinou místní děti nebo děti z nejbližšího okolí. Po ukončení docházky na naší škole děti dojíždí většinou do ZŠ v Přerově.

Naše škola je školou rodinného typu, žáci se v ní dobře cítí, děti se mezi sebou velmi dobře znají a také učitelé znají všechny děti téměř dokonale. Znají jejich rodinné zázemí, s rodiči dobře komunikují, případné problémy jsou většinou řešeny v osobním styku přímo na místě.

Celý text

Fotografie ze školy

Kalendář akcí