Drobečková navigace

Úvod > Informace > Charakteristika školy

Charakteristika školy

třídaZákladní škola a mateřská škola Lazníky patří mezi malé vesnické málotřídní školy s 1.- 5. ročníkem. ZŠ a MŠ Lazníky je spojeným zařízením základní a mateřské školy, což je velkou výhodou při přechodu dětí z mateřské školy do školy základní, jelikož děti znají prostory školy i všechny pedagogické pracovníky. Jejími součástmi jsou školní družina a výdejna stravy. Naši školu navštěvují většinou místní děti nebo děti z nejbližšího okolí. Po ukončení docházky na naší škole děti dojíždí většinou do ZŠ v Přerově.

Naše škola je školou rodinného typu, žáci se v ní dobře cítí, děti se mezi sebou velmi dobře znají a také učitelé znají všechny děti téměř dokonale. Znají jejich rodinné zázemí, s rodiči dobře komunikují, případné problémy jsou většinou řešeny v osobním styku přímo na místě. Materiálně technické vybavení školy je na dobré úrovni. Třídy jsou vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem, v jedné z učeben je interaktivní tabule, kterou využívají žáci všech ročníků ZŠ. Také počítačové vybavení je na dobré úrovni. V současnosti mají žáci k dispozici 6 PC, které využívají v době vyučování i v rámci volnočasových aktivit ŠD. Děti již od první třídy jsou schopny s počítačem samostatně pracovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola nemá vlastní tělocvičnu, je výuka tělesné výchovy realizována v místní sokolovně, za příznivého počasí na školním hřišti. Sokolovna se nachází v bezprostřední blízkosti školy, takže přechod na hodiny TV probíhá bez problémů.

V budově školy se nachází školní družina, kterou navštěvují většinou všechny děti ze školy, jelikož náplň družiny supluje v obci veškeré nabídky aktivit v rámci mimoškolní činnosti dětí. Pro rodiče je většinou obtížné jak finančně, tak hlavně časově navštěvovat s dětmi zájmové kroužky, které poskytují městská zájmová centra. Proto v rámci školní družiny nabízíme kroužky, které dávají dětem prostor pro rozvíjení jejich zájmů. Jde většinou o zaměření na oblast výtvarnou, hudební, pohybovou a přírodovědnou.