Drobečková navigace

Úvod > Informace > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

ZŠ a MŠ Lazníky, okres Přerov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Lazníky, č.p. 116
751 25 Lazníky

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura

Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Lazníky 13
  pošta Veselíčko, 751 25

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Lazníky 13
  pošta Veselíčko, 751 25

 • 4.3 Úřední hodiny

  od 6:30 do 15:30 hod., út, čt od 6:30 do 16:00, dále dle domluvy
  Družina od 12:00 do 15:30 hod.
  Jídelna od 11:30 do 12:30 hod. 
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 228 012

  4.5 Adresa internetové stránky

  skolalazniky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Lazníky 13
  pošta Veselíčko, 751 25

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  zsms.lazniky@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  eqbtwsh

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 86-7200250217/0100

6. IČO

70989371

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsms.lazniky@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): eqbtwsh

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: ZŠ a MŠ Lazníky, okres Přerov, příspěvková organizace, Lazníky 13, pošta Veselíčko, 751 25

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou ZŠ a MŠ Lazníky, okres Přerov, příspěvková organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.