Drobečková navigace

Úvod > Družina > Kroužky a zájmové aktivity

Kroužky a zájmové

Pohybové hry

vede Petra Šubertová  - děti během roku nahlédnou do duše sportu, seznámí se se sporty, na které v hodinách TV nezbývá čas. Vyzkouší si např. petang, švihadla, kolečkové brusle, frisbee, ringo, florbal, jógu, zumbu, badminton nebo sáňkování. Naučí se  základní pravidla a herní dovednosti.

Čtenářský kroužek

vede Gabriela Zlámalová - v zájmovém kroužku děti nenásilnou formou poznávají kouzlo knížek, učí se vyprávět kamarádům příběh, rozpoznat důležitost hlavních postav a získat z přečteného užitečné informace "nečtenáři" skládají pohádky pomocí obrázků, vypravují příběh pohádky.

Angličtina I

vede Petra Šubertová  - děti se formou písniček, pohybových i didaktických her, pexesa, obrázků apod., postupně seznámí s anglickým jazykem, získají základní slovní zásobu, naučí se jednoduché fráze. Cílem kroužku je vzbudit zájem dětí o cizí jazyk a motivovat je ke komunikaci.

Angličtina II. 

vede Simona Hrabalová - Cílem kroužku je hravou formou procvičovat a upevňovat probrané učivo anglického jazyka probraného ve vyučování, pomocí písniček, básniček, sledováním videí, didaktických a pohybových her postupně odstraňovat ostych z mluvení, rozvíjet schopnosti poslechu a vzájemné komunikace.

Dramatický kroužek

Šikovné ručičky

 vede Petra Šubertová- výroba drobných předmětů z papíru, přírodnin, látek a drátků, seznámení s tradičními i méně známými výtvarnými technikami, procvičení koordinace rukou, jemné motoriky...

Flétnička

vede Simona Hrabalová - V zájmovém kroužku se děti učí správné technice dýchání, seznamují se se základy hudební nauky- notami, pomlkami, notovou osnovou, učí se hrát na zobcovou flétnu z not i zpaměti, jednoduché písně doprovázejí na rytmické hudební nástroje i hrou na tělo.