Drobečková navigace

Úvod >

Základní škola

třídaNaše škola patří mezi školy málotřídní, což znamená, že se pracuje ve třídách se spojenými ročníky. Vyučuje se většinou ve dvou třídách. Nejmenší děti učí p. uč. Gabriela Zlámalová, v druhé třídě učí p. uč. Mgr. Simona Hrabalová. Děti se učí podle školního vzdělávacího programu s názvem „Učíme se společně“, který je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

Název „Učíme se společně“ vyjadřuje jednak spojení naší mateřské školy a základní školy, jejich vzájemné a úzké spolupráce a bezproblémového přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, zároveň vyjadřuje i způsob výuky v základní škole. Zde se děti různých ročníků učí společně v jedné třídě. Společně pracuje i základní škola a školní družina a to nejen v oblasti využívání volného času dětí, ale i při práci na společných projektech vzdělávacího charakteru. Název vzdělávacího programu vyjadřuje i těsné spojení rodiny a školy, obecního úřadu a školy a v neposlední řadě i spojení školy a odborných pracovišť jako je například okresní pedagogická poradna a logopedická poradna v Přerově.

Hlavními principy vzdělávacího programu jsou:

 • bezproblémový přestup dětí z MŠ do ZŠ
 • soužití dětí různých věkových skupin v jednom kolektivu
 • učit děti samostatnosti při práci v hodině
 • rozvíjet aktivitu a vlastní tvořivost žáků
 • podporovat vlastní názor žáků a rozvíjet jejich zdravé sebevědomí
 • uplatňovat rozmanité metody práce a výuky
 • využívat přirozenou spolupráci a pomoc starších žáků mladším
 • zapojování integrovaných žáků do běžné výuky
 • dbát o zdravý tělesný vývoj žáků vkládáním relaxačních chvilek do výuky
 • učit žáky samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů
 • vychovávat žáky k důvěře v pedagogy s cílem minimalizovat sociálně patologické jevy