Drobečková navigace

Úvod >

mateřská školkaProvoz mateřské školy je denně od 6:30 do 15:30 hodin. Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2,5 do 6 let. 

Kapacita MŠ je 20 dětí.

Učitelky: Bc.Zuzana Kulíšek, Petra Šubertová, DiS

V naší mateřské škole se díky vstřícnosti místního obecního úřadu neplatí školné. Naše mateřská škola je jednotřídní, což znamená, že v jedné třídě jsou děti různého věku. Tomu jsou přizpůsobeny i všechny denní činnosti. Mateřská škola využívá školní zahrádky s pískovištěm, průlezkami a malým hřištěm.

Návaznost mateřské školy a školy základní je podporována projektem „Hrajeme si na školáky“, kdy se předškolní děti jednou týdně pod vedením ředitelky školy hravou formou cíleně připravují na další vzdělávání.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu nazvaného „Krtek a jeho kamarádi“, který je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Další aktivity nabízené mateřskou školou

Pohybové hry - v zimním období budeme cvičit v místní sokolovně každý čtvrtek.

Hravá angličtinka - každý týden se děti společně s paní učitelkou seznamují se základními anglickými slovíčky formou her, říkadel a písní.

mateřská školka